šieninė

šieninė
šiẽninė sf. (1) LKAI57(Skrd, Žal, Brb), Šil, šienìnė (2) LKAI57(Klp, Plšk, Alk), Glv, Prk 1. L312, LKAI57, Smn, Vyž, Dov, Prk trobesys arba priestatas šienui laikyti; daržinė: Pridėjom pilną šienìnę šieno Nm. Šienìnė prie staldo į vieną vietą pribudavota Pgg. Bernaičiuose vakar, drėgnam pašarui užsidegus, nudegė šieninė ir staldai LC1888,32. ^ Šarka šieninėje krykščia (žirklės) . 2. Vyž, Dov, Prk atitverta vieta tvarte šienui, pašarui laikinai pasidėti: Arkliams futerį numesk į šienìnę Klp. 3. šienpjovė mašina: Šienìnės buvo traukamos arklių Trkn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sieninė rekombinacija — statusas T sritis chemija apibrėžtis Dviejų atomų jungimasis į molekules indo sienelės paviršiuje. atitikmenys: angl. wall recombination rus. пристеночная рекомбинация …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • sieninė pilvaplėvė — statusas T sritis širdiplėvė, krūtinplėvė ir pilvaplėvė atitikmenys: lot. Peritoneum parietale ryšiai: platesnis terminas – pilvaplėvė siauresnis terminas – įstrižinė pertvara siauresnis terminas – įstrižinės pertvaros raumuo …   Paukščių anatomijos terminai

  • sieninė krūtinplėvė — statusas T sritis širdiplėvė, krūtinplėvė ir pilvaplėvė atitikmenys: lot. Pleura parietalis ryšiai: platesnis terminas – krūtinplėvė siauresnis terminas – gulsčioji pertvara siauresnis terminas – šonkauliniai pertvaros raumenys …   Paukščių anatomijos terminai

  • sieninė rekombinacija — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. wall recombination vok. Wandrekombination, f rus. пристеночная рекомбинация, f; рекомбинация на стенке, f pranc. recombinaison à la paroi, f; recombinaison sur la paroi, f …   Fizikos terminų žodynas

  • sieninė spauda — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Užklasinės veiklos forma, kurią mokinių savivalda panaudoja kaip publicistinę priemonę informacijai teikti ir savo nariams auklėti parašytu žodžiu ir nupieštu vaizdu. Mokykloje leidžiami periodiniai… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • sieninė — sieninis, sieninė bdv. Sieninis kalendõrius, lai̇̃krodis, véidrodis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šieninėti — šieninėti, ėja, ėjo intr. ieškoti, prašinėti šieno, graibstyti šieną: Šieninė[ja] po turgų aple vežimus, iš to ir ožką laiko Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • wall recombination — sieninė rekombinacija statusas T sritis chemija apibrėžtis Dviejų atomų jungimasis į molekules indo sienelės paviršiuje. atitikmenys: angl. wall recombination rus. пристеночная рекомбинация …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • пристеночная рекомбинация — sieninė rekombinacija statusas T sritis chemija apibrėžtis Dviejų atomų jungimasis į molekules indo sienelės paviršiuje. atitikmenys: angl. wall recombination rus. пристеночная рекомбинация …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Peritoneum parietale — sieninė pilvaplėvė statusas T sritis širdiplėvė, krūtinplėvė ir pilvaplėvė atitikmenys: lot. Peritoneum parietale ryšiai: platesnis terminas – pilvaplėvė siauresnis terminas – įstrižinė pertvara siauresnis terminas – įstrižinės pertvaros raumuo …   Paukščių anatomijos terminai

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”